Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
530 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo ? wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2020-05-12
529 Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie ? III etap Bęben Mariusz 2020-05-06
528 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku? Sylwester Litwin 2020-04-06
527 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2020-02-03
526 Rewitalizacja rymanowskiego rynku Bęben Mariusz 2020-01-20
524 ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy” – III przetarg Bęben Mariusz 2019-12-31
523 tawa i montaż wyposażenia kuchennego (technologii kuchni)w budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-12-20
522 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2020 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2019-12-19
521 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy – II przetarg Bęben Mariusz 2019-12-03
519 Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-11-26
518 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2019-11-20
517 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. Bęben Mariusz 2019-11-12
516 Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1 Bęben Mariusz 2019-10-10
515 Przebudowę gminnej drogi dojazdowej - w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 2396/1 Bęben Mariusz 2019-10-04
514 Budowa czterech budynków mieszkalnych typu kontenerowego w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-09-10
513 Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju – IV przetarg Bęben Mariusz 2019-08-28
512 Dostawa minikoparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-08-19
511 Remont pomieszczeń garażowych w jednostce OSP w Rymanowie - Posadzie Dolnej Sylwester Litwin 2019-08-14
509 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-08-07
510 Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju” – III przetarg Bęben Mariusz 2019-08-06
508 Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-07-26
507 Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju – II przetarg Bęben Mariusz 2019-07-18
506 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Spacerowa Bęben Mariusz 2019-07-16
505 Budowa przyłącza elektrycznego kablowego doziemnego wraz z dwoma rurami osłonowymi od rozdzielni nN stacji transformatorowej 30/0,4kV oczyszczalni ścieków do złącza kablowego ZK-3 Bęben Mariusz 2019-07-01
504 Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2019-06-28
503 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2019 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2019-06-27
502 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-05-29
501 Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie – II etap Bęben Mariusz 2019-04-10
499 Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą Bęben Mariusz 2019-02-14
498 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2019-02-04
497 Budowa przekrycia kortu tenisowego oraz rozbudowa odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2019-01-31
496 Termomodernizacja budynku SPG ZOZ w Rymanowie Sylwester Litwin 2019-01-30
495 Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów Bęben Mariusz 2019-01-23
494 Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych Bęben Mariusz 2019-01-23
493 Budowa instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej i odgromowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-01-18
492 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszów Bęben Mariusz 2019-01-14
490 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2018 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2018-12-19
488 Dostawa montaż/instalacja i uruchomienie sprzętu TIK Bęben Mariusz 2018-11-08
487 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2018-10-29
486 Dostawa sprzętu komputerowego Bęben Mariusz 2018-10-12
485 Organizacja szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli oraz uczniów Bęben Mariusz 2018-09-24
484 Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2018-09-03
483 Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów - II przetarg Bęben Mariusz 2018-08-17
482 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, w ramach operacji :Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów. Bęben Mariusz 2018-08-10
481 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sieniawa - ul. Dworska, Rymanów - ul. Bartoszów oraz Rymanów-Zdrój - ul. Szkolna Bęben Mariusz 2018-07-30
480 Wykonanie placu z kostki brukowej dla OSP Rymanów Bęben Mariusz 2018-07-30
479 Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Posada Górna na działce nr ewid. 58/12 Bęben Mariusz 2018-07-24
478 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w wysokości 17 830 000,00 złotych Bęben Mariusz 2018-07-20
477 Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-07-04
476 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 2 Bęben Mariusz 2018-07-03
475 Usługa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-06-12
474 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Puławach - II przetarg Bęben Mariusz 2018-06-06
473 Remont osadnika Imhoffa oraz zbiornika retencyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie Bęben Mariusz 2018-05-17
472 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w m. Puławy. Bęben Mariusz 2018-05-15
471 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek - II przetarg Bęben Mariusz 2018-05-14
470 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek Bęben Mariusz 2018-04-23
469 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 1 Bęben Mariusz 2018-04-11
467 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2018 roku Bęben Mariusz 2018-03-20
466 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury wraz z łącznikiem do budynku Kina „Sokół” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11 Bęben Mariusz 2018-03-05
465 Remont kładki pieszo - jezdnej przez rz. Tabor nr działki ewid. 1507/5 pomiędzy ul. Parkową i ul. Grunwaldzką w m. Rymanów nr działek ewid. 3165/3, 3062/1, 3062/2, 3062/3 Bęben Mariusz 2018-02-27
464 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2018-02-26
463 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2018-02-05
462 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-01-17
461 Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 419. Bęben Mariusz 2018-01-15
460 Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2018-01-05
458 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz remont i przebudowa pomieszczeń strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej Bęben Mariusz 2017-12-29
456 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2018 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2017-12-04
455 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych Bęben Mariusz 2017-12-04
454 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce Bęben Mariusz 2017-11-21
453 ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy” – II przetarg Bęben Mariusz 2017-11-15
452 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Bęben Mariusz 2017-11-10
450 Wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bałucianka i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2017-11-03
451 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2017-11-02
448 Podwyższenie standardu sieci drogowej Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-10-23
447 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2017-10-20
446 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych – część nr 2 Bęben Mariusz 2017-09-20
445 Montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim oraz montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim. Bęben Mariusz 2017-08-29
444 Wykonanie remontu pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówce dla potrzeb „Klubu Senior+”, na działce nr ewid. 3835. Bęben Mariusz 2017-08-18
443 Konkurs na wyłonienie partnera do projektu w ramach Działania Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP 2014-2020 Bęben Mariusz 2017-07-31
442 Remont pomieszczeń garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2017-07-31
441 Przebudowa drogi gminnej Nr 130812R dz. nr ewid. 318 w km 0+130 – km 0+300 w miejscowości Królik Polski Bęben Mariusz 2017-07-19
440 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 11000000,00 złotych dla Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-07-10
439 Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych Penar Józef 2017-06-16
438 Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 130512R Bęben Mariusz 2017-05-17
437 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-05-15
436 Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 130512R Bęben Mariusz 2017-05-15
435 Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2017-04-28
434 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie – etap II Bęben Mariusz 2017-03-06
433 Remont kładki pieszo – jezdnej przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu nr działki ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów nr działek ewid. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 Bęben Mariusz 2017-03-03
432 Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie – II przetarg Bęben Mariusz 2017-02-28
431 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz remont i przebudowa pomieszczeń strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej Bęben Mariusz 2017-02-20
430 Wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Milczy Bęben Mariusz 2017-02-17
429 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2017-02-16
428 Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie Bęben Mariusz 2017-02-10
427 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa” Bęben Mariusz 2017-02-08
426 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów" Bęben Mariusz 2017-02-01
425 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-02-01
423 Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-01-26
424 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2017-01-26
422 Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Bęben Mariusz 2017-01-17
420 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2016-12-08
419 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2017 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2016-12-02
418 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2016-11-10
417 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2016-09-22
416 Remont drogi dz. nr ewid. 8 w km 0+000 – 0+500 w miejscowości Puławy Bęben Mariusz 2016-09-20
415 Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa dz. nr ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno) w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085 Bęben Mariusz 2016-05-31
414 Dostawa, instalację i uruchomienie stacji monitoringu powietrza” Bęben Mariusz 2016-05-27
413 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie - I etap Bęben Mariusz 2016-05-23
412 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE Bęben Mariusz 2016-04-29
411 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na sale lekcyjne Szkoły Muzycznej. Bęben Mariusz 2016-04-15
410 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2016 roku Bęben Mariusz 2016-04-01
409 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-02-24
407 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-02-12
406 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-02-02
405 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Dworskiej i Konopnickiej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-01-28
404 Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie, Milczy, Wróbliku Królewskim oraz Sieniawie Bęben Mariusz 2016-01-27
403 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2016-01-05
402 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2016 roku Bęben Mariusz 2015-12-11
401 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2015-12-03
400 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2015-11-10
399 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce Bęben Mariusz 2015-10-05
398 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości na terenie Gminy Rymanów oraz opracowanie Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2015-08-17
397 Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego i organizacja terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej na działkach nr ewid. 58/12 i 58/14 Bęben Mariusz 2015-07-24
396 Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza ze Zmysłówką oraz Bzianka Bęben Mariusz 2015-07-22
395 Remont drogi na dz. nr ewid. 894 w Króliku Polskim w km 0+700 – 1+700; 1000 mb x 3,00 m. Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów. Bęben Mariusz 2015-07-03
394 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową typu hakowiec oraz urządzeniem dźwigowym HDS do bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2015-06-08
393 Wynajem sceny o wymiarach nie mniejszej niż 10mx8m, podestów pod stanowisko FOH oraz perkusję, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą Bęben Mariusz 2015-05-04
392 Przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej, handlowej i Wesołego Miasteczka Bęben Mariusz 2015-05-04
391 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 99/2, 255/8, 158/2, 148/1,147/3, 225/1 w Bałuciance w km 0+800 - 1+347. Przebudowa i remont bieżący dróg – przetarg I. Bęben Mariusz 2015-04-14
390 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów, Posada Górna oraz Klimkówka Bęben Mariusz 2015-04-10
389 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju wraz z zakupem i dostawą 20 szt. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych w sezonie 2015 roku Bęben Mariusz 2015-03-27
388 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2015-02-25
387 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2015-02-16
386 Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2015-02-09
385 Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej Bęben Mariusz 2015-01-28
384 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie Bęben Mariusz 2015-01-08
383 Konkurs projektów na realizację w 2015 roku zadań w zakresie tworzenia warunków Bęben Mariusz 2015-01-05
382 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2014-12-08
381 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2015 roku Bęben Mariusz 2014-11-27
380 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Bęben Mariusz 2014-11-26
379 Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonie 2014/2015 Bęben Mariusz 2014-11-18
378 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-11-14
377 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni przy ul. Nowa Wieś w Rymanowie Bęben Mariusz 2014-10-16
376 Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne - budowa chodnika w km 0+140 - 2+225 str. prawa w m. Sieniawa Bęben Mariusz 2014-10-10
375 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie IV: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-10-01
373 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap Bęben Mariusz 2014-09-04
372 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie III: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-09-04
370 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie instalacji wewnętrznych: gazowej, elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w Rymanowie ul. Bieleckiego 7 Bęben Mariusz 2014-08-04
368 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów – II przetarg Bęben Mariusz 2014-06-26
367 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wróblik Szlachecki - etap II Bęben Mariusz 2014-06-23
366 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-06-06
365 Przygotowanie szczegółowych dokumentacji technicznych do SIWZ na realizację projektu pod nazwą „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Bęben Mariusz 2014-05-15
364 Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim Bęben Mariusz 2014-03-19
363 Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie Bęben Mariusz 2014-03-17
362 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w 2014 roku. Bęben Mariusz 2014-03-04
361 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2014-02-28
360 Wykonanie usług pozyskania i zrywki drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-02-12
359 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa Bęben Mariusz 2014-02-11
358 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Głębokie Bęben Mariusz 2014-02-07
357 Konkurs projektów na realizację w 2014 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2014-01-03
355 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-12-09
354 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych terenu Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-11-25
353 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-11-22
352 Świdczenie Usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-11-20
351 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 546 325,00 PLN Bęben Mariusz 2013-10-30
349 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance i Króliku Polskim – II etap Bęben Mariusz 2013-09-05
348 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną Bęben Mariusz 2013-09-02
347 Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Puławy, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2013-08-07
346 Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie Bęben Mariusz 2013-08-06
345 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-07-25
344 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance i Króliku Polskim Bęben Mariusz 2013-07-23
343 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2013-07-03
342 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanów Bęben Mariusz 2013-06-11
341 Przebudowa instalacji wewnętrznych sanitarnych i kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2013-05-16
340 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów – II przetarg Bęben Mariusz 2013-05-14
339 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-04-25
338 Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2013-04-18
337 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1613 w m. Głębokie w km 0+000 – 0+355 Bęben Mariusz 2013-04-11
336 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w 2013 roku Bęben Mariusz 2013-03-08
335 Świadczenie usług w zakresie pozyskania i zrywki drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-02-26
334 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2013-02-13
333 Sprzedaż drzewa na pniu Bęben Mariusz 2013-01-24
332 Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2013-01-16
331 Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie Bęben Mariusz 2013-01-09
330 Konkurs projektów na realizację w 2013 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2013-01-02
328 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2012-12-06
327 Kompleksowa usługa ubezpieczenia dla Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-11-21
326 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-11-19
325 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2012-11-16
324 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowościach Rymanów, Posada Górna i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2012-10-31
323 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem Rygiel Damian 2012-10-22
322 Wyposażenie sali gimnastycznej ZSP w Króliku Polskim w sprzęt i urządzenia sportowe Bęben Mariusz 2012-09-28
321 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowościach Rymanów, Posada Górna, Głębokie i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2012-09-24
320 Budowa oświetlenia ulicy Sadowej we Wróbliku Szlacheckim Bęben Mariusz 2012-08-13
319 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-08-10
318 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-07-25
317 Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Almera Rygiel Damian 2012-07-25
315 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 789 608 PLN Bęben Mariusz 2012-07-18
316 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III Bęben Mariusz 2012-07-18
313 Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego w ramach zadania ,,Remont boiska w miejscowości Bzianka” – II przetarg Bęben Mariusz 2012-07-13
314 Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Almera Rygiel Damian 2012-07-10
312 Remont dróg na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-07-03
311 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap Bęben Mariusz 2012-06-15
310 Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego w ramach zadania ,,Remont boiska w miejscowości Bzianka" Bęben Mariusz 2012-06-12
309 Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej i Krzemiennej w Rymanowie Zdroju. Budowa oświetlenia drogowego Sieniawa ul. Wiśniowa, Wróblik Królewski - etap II Bęben Mariusz 2012-06-08
308 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Klimkówce Bęben Mariusz 2012-05-30
307 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Bziance Bęben Mariusz 2012-05-28
306 Remont i przebudowa budynku ZSP - Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1 Bęben Mariusz 2012-05-22
305 Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-05-21
304 Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Almera Rygiel Damian 2012-05-18
303 Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 + 200 – 0 + 450), 160 (w km 0 + 070 – 0 + 270) w m. Puławy oraz remont kładek na Taborze (w km 16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy ul. Krzywej) w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-04-30
302 Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim Bęben Mariusz 2012-04-26
301 Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej oraz budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-04-06
300 Remont strażnic OSP w miejscowościach: Milcza, Ladzin, Bzianka, Królik Polski, Wróblik Królewski, Rymanów – Nowa Wieś Bęben Mariusz 2012-03-30
299 Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie Bęben Mariusz 2012-03-29
298 Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-03-14
297 Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w Sieniawie Bęben Mariusz 2012-02-24
296 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna ul. 3-go Maja oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w obrębie ul. Rynek, ul. Piekarskiej, ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Ogrodowej i ul. Sanockiej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-02-21
295 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2012r. Bęben Mariusz 2012-02-15
294 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-02-07
293 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Rygiel Damian 2012-02-06
292 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2012-02-03
291 Przebudowa budynku dawnego Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) usytuowanego na działce nr 591/1 przy ul. Kolejowej 21 we Wróbliku Szlacheckim Bęben Mariusz 2012-01-23
290 Konkurs projektów na realizację w 2012 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2012-01-03
289 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-12-19
288 Przygotowanie i dostawa gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów - II przetarg nieograniczony Bęben Mariusz 2011-12-12
287 Przygotowanie i dostawa gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2011-12-01
286 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Bęben Mariusz 2011-11-29
285 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika, przyczepy budowlanej, beczki asenizacyjnej Rygiel Damian 2011-11-15
284 Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – usługowo – handlowy Bęben Mariusz 2011-11-15
283 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 Bęben Mariusz 2011-11-03
282 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 Bęben Mariusz 2011-10-17
281 Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły w Króliku Polskim Bęben Mariusz 2011-10-14
280 Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2011-09-16
279 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-09-09
278 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-08-22
277 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-08-12
276 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-08-11
275 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4000000 PLN Bęben Mariusz 2011-08-05
273 Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-07-28
272 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-07-13
270 Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP w miejscowości Wróblik Szlachecki w ramach realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012” Bęben Mariusz 2011-05-30
269 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remont ul. Wyspiańskiego wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2011-05-23
268 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-05-13
267 Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju – Etap III Bęben Mariusz 2011-05-10
266 Remont budynku Domu Ludowego w Milczy Bęben Mariusz 2011-05-10
265 Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie Bęben Mariusz 2011-04-28
264 Remont drogi gminnej nr ewidencyjny dz. 1613 w Głębokiem Bęben Mariusz 2011-04-27
263 Wykonanie studni wierconych S-1, S-2, S-3, pompowań pomiarowych oraz dokumentacji dla wodociągu gminnego Rymanów – Posada Górna Bęben Mariusz 2011-04-20
262 Wyposażebnie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez Bęben Mariusz 2011-04-18
261 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - remont ul. Wyspiańskiego wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2011-04-12
260 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-03-30
259 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego Bęben Mariusz 2011-03-25
258 Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój, ul. Wyspiańskiego, Wierzbowa, Krzemienna w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2011-03-17
257 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2011 roku Bęben Mariusz 2011-03-08
256 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem Bęben Mariusz 2011-03-04
255 Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na internat - Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem oraz elewacji Bęben Mariusz 2011-03-01
253 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację zadania p.n. Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2011-02-23
252 Budowa sieci wody zimnej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywej w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-02-15
251 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2011-02-03
250 Budowa przeznaczonych do użytku publicznego boisk sportowych w Bałuciance, Króliku Polskim i Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2011-01-21
249 Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na internat - II etap Bęben Mariusz 2011-01-20
248 Konkurs projektów na realizację w 2011 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-01-05
247 Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej Rygiel Damian 2010-11-30
246 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonie 2010/2011 - przetarg nr 2 Bęben Mariusz 2010-11-16
245 Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2010-11-09
244 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2010-11-04
243 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów o pow. 16660ha wraz z opracowaniem ekofizjograficznym Bęben Mariusz 2010-10-01
242 Zakończenie budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem wraz z wyposażeniem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce Bęben Mariusz 2010-09-22
241 Modernizacja budynku po byłej kotłowni komunalnej w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2010-09-20
240 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie Bęben Mariusz 2010-09-16
239 Przebudowa ogrodzenia terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Sieniawa Bęben Mariusz 2010-09-10
238 Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 - ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego Bęben Mariusz 2010-09-08
236 Przebudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Pałacowo-Dworskiego - odcinek I Penar Józef 2010-08-31
234 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie letnio-jesiennym 2010 roku – Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2010-08-13
233 „Wykonanie ogrodzenia przy budynku ZSP w Króliku Polskim” Karp Waldemar 2010-08-10
232 „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Szkoły Podstawowej w Bziance.” Karp Waldemar 2010-08-10
231 „Wykonanie dwukrotnego malowania powierzchni dachu wraz z rynnami w ZSP Milcza” Karp Waldemar 2010-08-10
229 Przetarg nieograniczony pn."Roboty remontowe w budynku mieszkalnym położonym w Rymanowie przy ul.Rynek 1" Małopolski Janusz 2010-07-30
228 Przebudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Pałacowo – Dworskiego –odcinek I. Kurylak Alicja 2010-07-16
227 REMONT DACHU BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W RYMANOWIE Penar Marek 2010-07-16
224 „ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ” Karp Waldemar 2010-06-23
223 Wykonanie podłogi w sali budynku Domu Ludowego w miejscowości Głębokie Penar Marek 2010-06-18
222 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru) oraz masztów do fotoradaru w ilości 2 sztuk (dwóch sztuk) wraz z montażem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obsługi, a także uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi” Litwin Sylwester 2010-06-02
221 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Karp Waldemar 2010-05-31
220 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN do łącznej wartości 14 000 000 zł Penar Józef 2010-05-24
219 ROZWÓJ GMINY RYMANÓW POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ W SIENIAWIE Karp Waldemar 2010-05-17
218 Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Słonecznej w miejscowości Klimkówka Karp Waldemar 2010-05-12
216 Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Rymanowskiej w miejscowości Wróblik Szlachecki. Karp Waldemar 2010-04-28
215 Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 szt.tablic informacyjnych Karp Waldemar 2010-04-26
214 Remont nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim, nr 1328 w Bziance i nr 1001 w Bziance Karp Waldemar 2010-04-23
213 "Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla – OSP Rymanów” w ramach Projektu pn.: „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” Kurylak Alicja 2010-04-22
212 Dostawa pojazdu koparko -ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnje w Rymanowie Rygiel Damian 2010-04-07
211 Zapraszenie do złożenia ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego Karp Waldemar 2010-03-17
209 Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie. Karp Waldemar 2010-03-16
208 Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem Karp Waldemar 2010-03-16
206 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPLICY CMENTARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYMANÓW Penar Marek 2010-02-17
204 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO URZĄDZENIA DOZUJĄCEGO O POJEMNOŚCI 5000 LITRÓW, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE SIEDZIBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE. Rygiel Damian 2010-01-21
201 Zaproszenie Burmistrza Gminy Rymanów do zlożenia propozycji cenowej/ oferty całościowej lub częściowej/ usług pozyskania i zrywki drewna, oraz chemicznego zabezpieczenia upraw oraz pielęgnacji upraw lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Kurylak Alicja 2010-01-14
200 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Rygiel Damian 2010-01-08
196 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka Karp Waldemar 2009-12-08
194 Dostawa pojazdu komunalnego typu śmieciarka Rygiel Damian 2009-11-27
193 Zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie w sezonie zimowym 2009/2010 Szaran Mariusz 2009-11-13
192 MONITORING w m. Rymanów Szaran Mariusz 2009-10-16
191 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3 000 000,00 ZŁ. Penar Marek 2009-10-13
190 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-02
189 WYKONANIE TERMORENOWACJI DACHU BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-01
188 WYKONANIE: POSZERZENIA PARKINGU, ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ I OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLIK SZLACHECKI Penar Marek 2009-10-01
187 Przebudowa budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie Penar Marek 2009-09-30
185 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie JESIENNYM - 2009r. - Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2009-09-18
184 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku Penar Marek 2009-09-08
182 REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Penar Marek 2009-08-24
181 Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach:Rymanów Zdrój i Bzianka. Penar Marek 2009-08-18
178 Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy Penar Marek 2009-08-06
177 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku. Penar Marek 2009-08-06
176 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna”. Penar Marek 2009-08-04
175 Przetarg nieograniczony na: Remont budynku mieszkalnego połozonego w Rymanowie przy ul.Bieleckiego 7 Małopolski Janusz 2009-07-29
172 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie Rygiel Damian 2009-07-24
169 Przetarg Penar Marek 2009-07-22
170 Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy Penar Marek 2009-07-13
167 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R,130003R, 130004R" Litwin Sylwester 2009-06-26
166 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi rolniczejnr 802 w m. Bzianka" Litwin Sylwester 2009-06-26
165 Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej starym budynkiem drewnianym, położonym we Wróbliku Szlacheckim Hanus Karolina 2009-06-24
164 „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie''. Rygiel Damian 2009-06-23
157 Utrzymanie standardu dróg gminnych – Odcinkowe wykonanie brakującej nawierzchni na drogach w miejscowości Rymanów Zdrój Szaran Mariusz 2009-05-21
156 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie wiosenno-letnim - 2009r. - Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2009-05-21
155 PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO PCV D200, RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PE-90 Z PRZEPOMPOWNIĄ P1, OGRODZENIEM I UMOCNIENIEM ROWU PRZYDROŻNEGO PRZY UL. DWORSKIEJ W SIENIAWIE - USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI W 2008R. Szaran Mariusz 2009-05-20
154 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szaran Mariusz 2009-05-13
153 PROJEKT BUDOWY MOSTU NA RZECE TABOR w m. Rymanów pomiędzy ul. Gospodarską a ul. Jasną Szaran Mariusz 2009-05-08
152 Budowa oświetlenia ul. ZIELONEJ w m-ci WRÓBLIK SZLACHECKI – dz. ewid. gr nr 1527...563 Szaran Mariusz 2009-05-05
151 Przebudowa kanału sanitarnego PCV D 200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią P1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie” – uszkodzonych w wyniku powodzi 2008r Szaran Mariusz 2009-04-29
150 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 3045 w miejscowości Klimkówka Szaran Mariusz 2009-04-07
148 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie Litwin Sylwester 2009-03-23
145 Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w m-ci Sieniawa – dz. ewid. gr nr 824/2...1138/2 Szaran Mariusz 2009-03-09
143 Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Rymanowie – dz. ewid. gr nr 4021...2787/1 Szaran Mariusz 2009-03-04
142 Budowa oświetlenia ulicy Mitkowskiego w Rymanowie – dz. ewid. gr nr 1120...1251 Szaran Mariusz 2009-03-04
141 Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wróblik Królewski – dz. ewid. gr nr 703 ... 876 Szaran Mariusz 2009-03-04
140 Remont drogi gminnej publicznej nr 130365R w miejscowości Sieniawa Szaran Mariusz 2009-03-03
139 Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku usługowo-handlowym w Rymanowie Zdroju ul Zdrojowa 40 , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 Litwin Sylwester 2009-02-10
137 Przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu Litwin Sylwester 2009-02-03
136 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w Bziance, na okres 3 lat Zieba Krzysztof 2009-01-20
135 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE Rygiel Damian 2009-01-09
134 Przetarg nieograniczony na : eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów. Zieba Krzysztof 2009-01-08
131 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu z zabudową nadwozia podnośnikiem koszowym - zwyżką Litwin Sylwester 2008-11-26
129 Remont drogi gminnej nr 130365R w miejscowości Sieniawa Szaran Mariusz 2008-11-03
128 Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie w sezonie zimowym 08/09 Szaran Mariusz 2008-10-31
127 Remonty fragmentaryczne masą mineralno-bitumiczną odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie jesiennym 2008 Szaran Mariusz 2008-10-30
126 Przebudowa nawierzchni parkingu w Rymanowie Zdroju przy ul. Wierzbowej Szaran Mariusz 2008-10-29
124 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NIEZBĘDNEJ DLA WYKONANIA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYMANOWIE. Rygiel Damian 2008-09-29
123 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa budynku przychodni SPGZOZ w miejscowości Wróblik Szlachecki Penar Marek 2008-09-24
122 Przetarg nieograniczony „Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów” Zieba Krzysztof 2008-09-24
121 Przetarg nieograniczony „Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów” Zieba Krzysztof 2008-09-11
120 Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Rymanów i Posada Górna. Szaran Mariusz 2008-09-03
119 „Budowa oświetlenia ulicznego w Rynku i jego obrębie w Rymanowie wraz z przebudową sieci niskiego napięcia w miejscowości Rymanów'' Szaran Mariusz 2008-08-28
117 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1016/2 ul. Nadbrzeżna w Posadzie Górnej - uszkodzonej przez powódź. Rygiel Damian 2008-08-13
116 Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sieniawa dz. nr 1178, 1180 i w miejscowości Bzianka dz. nr: 1509, 1668, 1676 - uszkodzonych przez powódź Rygiel Damian 2008-08-13
114 „Przebudowę chodnika przy ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju'' Szaran Mariusz 2008-08-06
113 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości z określonym terminem zagospodarowania, położonej w Rymanowie Zdroju Zieba Krzysztof 2008-08-05
112 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Rymanowie przy ul. Parkowej i Konopnickiej Penar Marek 2008-07-29
110 „Dostawa autobusu 17-to miejscowego przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Rymanów” Zieba Krzysztof 2008-07-28
109 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130360R w miejscowości Sieniawa Penar Marek 2008-07-17
108 „Wykonanie Projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa; od granicy administracyjnej m. Ladzin do skrzyżowania z drogą krajową Nr 28 w km 21 + 893 drogi wojewódzkiej – ul. Kolejowej w m. Rymanów'' Szaran Mariusz 2008-07-14
106 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro (poniżej 5 278 000 euro) na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju Litwin Sylwester 2008-06-19
105 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro (poniżej 5 278 000 euro) na „Budowę oświetlenia ulicznego w Głębokiem'' Litwin Sylwester 2008-05-15
104 Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia ulicznego w Głębokiem i Rymanowie Zdroju - ul. Widokowa" Litwin Sylwester 2008-05-08
102 Budowa kortów tenisowych na terenie parku podworskiego w Rymanowie Sołtysik Grzegorz 2007-12-03
101 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-10-24
100 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Wykonanie parkingów, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-10-24
98 Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont drogi gminnej nr 788 w miejscowości Wróblik Królewski" Litwin Sylwester 2007-09-24
97 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociągowej w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-09-13
94 Przetarg nieograniczony "Remont nawierzchni drogi gminnej uszkodzonej przez powódz w miejscowości Łazy" - etap II Litwin Sylwester 2007-08-08
91 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Rymanów Litwin Sylwester 2007-07-23
90 Przetarg nieograniczony na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej uszkodzonej przez powódź w miejscowości Łazy”- etap I Litwin Sylwester 2007-07-16
88 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro (poniżej 5 278 000 euro) na "Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty fragmentaryczne dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonie 2007" Sołtysik Grzegorz 2007-06-20
87 Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. Euro na dostawę samochodu ciężarowego typu śmieciarka, Litwin Sylwester 2007-05-18
86 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wróbliku Królewskim, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły oraz sanitariatów, stanowiącej własność Gminy Rymanów Litwin Sylwester 2007-05-18
85 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie Litwin Sylwester 2007-05-09
84 Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na zadaniu p.n. "Modernizacji - remont nawierzchni drogi gminnej uszkodzonej przez powódz w miejscowosci Łazy" Litwin Sylwester 2007-05-09
82 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Dworskiej w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-03-13
81 Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Wymiana stolraki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie Litwin Sylwester 2007-01-22
79 Przetag nieograniczony "Udzielenie kredytu długoterminowego" Litwin Sylwester 2006-11-17
78 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów - w sezonie zimowym 2006/2007 Litwin Sylwester 2006-10-20
77 Przetarg nieograniczony - Montaż instalacji solarnej do ciepłej wody i zasilania układu CO dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Litwin Sylwester 2006-08-25
76 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów - odcinkowa poprawa istniejącego standardu nawierzchni dróg. Litwin Sylwester 2006-08-16
75 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty fragmentaryczne dróg na terenie Gminy Rymanów Litwin Sylwester 2006-08-08
74 Przetarg nieograniczony "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rymanów" Litwin Sylwester 2006-08-07
73 Przetarg nieograniczony "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rymanów" Litwin Sylwester 2006-08-07
71 Przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych Nr 1895, 1956 i 1973 w miejscowości Rymanów uszkodzonych w wyniku powodzi Sołtysik Grzegorz 2006-07-14
70 Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Królik Polski - Bałucianka więcej informacji Sołtysik Grzegorz 2006-07-14
66 Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Rymanowie Litwin Sylwester 2006-05-23
65 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz przebudowa budynku "starej" szkoły w celu dostosowania na salę gimnastyczną w Klimkówce" Litwin Sylwester 2006-05-18
64 Przetarg ustny nieograniczony "Sprzedaż nieruchomości położonej w Sieniawie" Litwin Sylwester 2006-05-16
57 Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Rymanów Litwin Sylwester 2005-11-09
41 Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia frontowego prze Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim Litwin Sylwester 2005-06-09
37 Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach Rymanowskich Litwin Sylwester 2005-04-28
36 Przetarg nieograniczony - sprzedaż dwóch zbirników paliwa płynnego Litwin Sylwester 2005-04-28
35 Przetarg nieograniczony - Budowa Budynku Gminazjum w Rymanowie Litwin Sylwester 2005-04-05
33 Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Głębokie, Sieniawa, Rymanów Litwin Sylwester 2005-03-29
32 Przetarg nieograniczony - Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej - ETAP III - wykonanie stolarki okiennej Litwin Sylwester 2005-03-25
31 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wróblik Szlachecki, Milcza ze Zmysłówką Litwin Sylwester 2005-01-24
30 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Miasta Rymanów - Gmina Rymanów Litwin Sylwester 2004-12-17
29 Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług dla GOPS Rymanów Litwin Sylwester 2004-12-02
28 przetarg Litwin Sylwester 2004-10-29
27 przetarg Litwin Sylwester 2004-10-12
26 Przetarg nieograniczony ponizej 30 000 Euro na wykonanie modernizacji drogi rolniczej o nr ewid. 235 w m. Królik Polski Litwin Sylwester 2004-10-03
24 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym. Litwin Sylwester 2004-06-18
21 przetarg Litwin Sylwester 2004-02-16
20 Przetarg nieograniczony "Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów, donic w Rymanowie i Ryamnowie Zdroju w sezonie 2004" Litwin Sylwester 2004-02-05
17 Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Rymanów w sezonie 2003/2004 Litwin Sylwester 2003-11-12
14 Przetarg nieograniczony - Dom Lugowy w Posadzie Gornej Litwin Sylwester 2003-10-09
13 Przetarg nieograniczony "Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rymanów" Litwin Sylwester 2003-10-02

[Liczba odsłon: 4376507]

przewiń do góry