Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2006-04-26

XXXV

339/06

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2005 rok i udzielenia absolutorium burmistrzowi Gminy z tego tytułu.

treść uchwały

340/06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rymanów w odbudowie nawierzchni drogi powiatowej: 2007 R Milcza - Besko realizowanej przez Powiat Krośnieński w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. 

treść uchwały

341/06

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok

treść uchwały

342/06

w sprawie współdziałania Gminy Rymanów z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspierających rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa

treść uchwały

343/06

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomosci

treść uchwały

344/06

w sprawie zmian w w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Uchwała z dnia 30 maja 2006 r. Kolegium RIO w Rzeszowie stwierdzająca nieważność badanej uchwały w całości.

345/06

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie dla opracowania zmian w statutach sołectw i osiedli Gminy Rymanów

treść uchwały

346/06

w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich

treść uchwały


Protokół Nr XXXV/06 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26.04.2006 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-04 10:34:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-04 10:34:17
  • Liczba odsłon: 2903
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414436]

przewiń do góry