Rymanów, dnia 09.09.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/6/10

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu analizy porealizacyjnej

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

 pn. „ Budowa zespołu wiatrowo-elektrycznego Tacke TW 600o mocy 0,6 MW wraz ze stacją transformatorową, linia energetyczną,

 drogą dojazdową i placem montażowym

na terenie działki Nr ewid. 191, obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Wnioskodawca:

MOUNTEL S.J.

Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ,

ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawców opracowania pn. „Dynamika okresu lęgowego przemieszczania ptaków w obrębie lokalizacji turbin wiatrowych – Rymanów – metodą wizualnej obserwacji przemieszczania i przelotu.” oraz  „Tabela kontroli kolizyjności ptaki-elektrownia wiatrowa na działkach 191 i 194 pod miejscowością Rymanów w odległości 100 m od posadowienia turbin” -  po wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  jw.

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 -1500).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 12.04.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/6/10

 

OBWIESZCZENIE

o   przedłożeniu analizy porealizacyjnej

 

Przedsięwzięcie pn.:

 

  pn. „ Budowa zespołu wiatrowo-elektrycznego Tacke TW 600o mocy 0,6 MW wraz ze stacją transformatorową, linia energetyczną,

  drogą dojazdową i placem montażowym

na terenie działki Nr ewid. 191, obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Wnioskodawca:

MOUNTEL S.J.

Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ,

ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawców „Analizy porealizacyjnej” po wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się w terminie 21 dni z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 -15 00 ).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-14 11:56:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-23 08:25:54
  • Liczba odsłon: 1797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771275]

przewiń do góry