Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2013 - 12 - 20

XLVII  

469/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy K rosna - treść uchwały

470/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka - treść uchwały

471/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów - treść uchwały

472/13

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów - treść uchwały

473/13

w sprawie uchwalenia wieloletniej prog nozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2014-2019 - treść uchwały

474/13

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok - treść uchwały

475/13

w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2013- 2019 - treść uchwały

476/13

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok - treść uchwały

477/13

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok - treść uchwały

478/13

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2014 rok - tr eść   uchwały

479/13

w sprawie zatwierdzenia p lanu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2014 rok - treść uchwały

480/13

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2014 rok - treść uchwały

481/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości poło ż onych we Wrób liku Szlacheckim - treść uchwały

482/13

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy Rymanów- treść uchwały

483/13

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów - treść uchwały

484/13

w sprawie upowa żnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - etap II"- treść uchwały

485/13

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadnia pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów"- treść uchwały 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-27 11:01:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 10:13:07
  • Liczba odsłon: 3081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407605]

przewiń do góry