Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 04 - 23

XLI

421/10

w sprawie sprawozdania budżetu Gminy za 2009 rok i absolutorium   dla Burmistrza Gminy Rymanów  treść uchwały

422/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok treść uchwały

423/10

w sprawie   zaciągnięcia długoterminowego kredytu treść uchwały

424/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów  treść uchwały

425/10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu       komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie treść uchwały

426/10

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie  treść uchwały , zał  

427/10

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Rymanów treść uchwały

428/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów''  treść uchwały

429/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów Zdrój" treść uchwały

430/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanów Zdrój"  treść uchwały

431/10

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów  – treść uchwały

432/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze   przetargu działek 708/26 i 708/28 stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie  treść uchwały

433/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Desznie treść uchwały

434/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rymanowie treść uchwały

435/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres jednego roku , położonej w Rymanowie treść uchwały

436/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju treść uchwały

437/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Sieniawie treść uchwały

438/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej we Wróbliku Królewskim treść uchwały

439/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata , położonej we Wróbliku Królewskim treść uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2010-04-23

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-28 13:44:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-18 08:27:23
  • Liczba odsłon: 3054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407569]

przewiń do góry