Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 – 10 – 24

LVIII

588/14

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

589/14

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014-2017 - treść uchwały

590/14

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - treść uchwały

591/14

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały  

592/14

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały

593/14

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały  

594/14

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2015 rok - treść uchwały  

595/14

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - treść uchwały  

596/14

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów"- treść uchwały  

597/14

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój" - treść uchwały

598/14

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

599/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Rymanów Zdroju - treść uchwały 

600/14

w sprawie udzielenia Burmistrza Gminy zgody na oddania w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

601/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

602/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie - treść uchwały

603/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Wisłoczku - treść uchwały

604/14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowej przy zastosowaniu bonifikaty - treść uchwały 

605/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie - treść uchwały

606/14

607/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w Sieniawie - treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie - treść uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-03 12:20:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 09:26:23
  • Liczba odsłon: 2527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117177]

przewiń do góry