Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2013 – 05 – 17

XXXIX

406/13

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

407/13

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok - treść uchwały

408/13

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów- treść uchwały

409/13

w sprawie zatwierdzenia faryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

410/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie - treść uchwały  

411/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonej w Bałuciance - treść uchwały

412/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonej w Desznie - treść uchwały

413/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonej w Ladzinie - treść uchwały

414/13

w sprawie deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym tytule " Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej poprzez wsparcie w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" jako Partner, w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL" Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP" - treść uchwały

415/13

w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Rymanów z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - treść uchwały

416/13

w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej - treść uchwały

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-27 14:20:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-02 12:04:22
  • Liczba odsłon: 2432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117091]

przewiń do góry