Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XVI sesja zwyczajna – 29 listopada 2019 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XVIII/200/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

XVIII/201/19

w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. – więcej

XVIII/202/19

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. – więcej

XVIII/203/19

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. – więcej

XVIII/204/19

w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty uzdrowiskowej. – więcej

XVIII/205/19

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – więcej

XVIII/206/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. – więcej

XVIII/207/19

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. – więcej

XVIII/208/19

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. – więcej

XVIII/209/19

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji w roku 2020 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. – więcej

XVIII/210/19

w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Rymanów w prawo własności tych gruntów. – więcej

XVIII/211/19

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój. – więcej

XVIII/212/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Bałucianka. – więcej

XVIII/213/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka w drodze bezprzetargowej. – więcej

XVIII/214/19

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XVIII/215/19

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój. – więcej

XVIII/216/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę części działki gminnej. – więcej

XVIII/217/19

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów”. – więcej

   

Apel Apel Nr 1/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2019 r. o podjęcie działań przez Zarząd Zakładów Rolniczo-Przemysłowych „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie zmierzających do likwidacji/przeniesienia zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. - treść

 

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVI i XVII sesji –   więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –   więcej

Zapis audio-video z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-29 14:37:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-16 12:25:44
  • Liczba odsłon: 2365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407842]

przewiń do góry