Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXX sesja zwyczajna – 21 kwietnia 2023 r. godz. 09:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

LXXX/688/2023

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Rymanów weksla inblanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "KOGUTEK" tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna "KOGUTEK". – więcej

2.

LXXX/689/2023

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. – więcej

3.

LXXX/690/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. – więcej

4.

LXXX/691/2023

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty uzdrowiskowej. – więcej

5.

LXXX/692/2023

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – więcej

6.

LXXX/693/2023

w sprawie nadania nazwy ulicy w Milczy. – więcej

7.

LXXX/694/2023

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. – więcej

8.

LXXX/695/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę części działki gminnej. – więcej

9.

LXXX/696/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Żłobki dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. – więcej

10.

LXXX/697/2023

w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ" – etap 1/2022/A. – więcej

 

  • Protokół z LXXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 21.04.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 79 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – bez napisów - więcej - z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-02 11:00:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-24 10:27:52
  • Liczba odsłon: 1499
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409689]

przewiń do góry