Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 03 – 27

XXI

228/12

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka – treść uchwały

229/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – treść uchwały

230/12

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały

231/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – treść uchwały

232/12

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

233/12

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

234/12

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Posada Górna na lata 2012 – 2018 – treść uchwały

235/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2012” – treść uchwały

236/12

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku” – treść uchwały

237/12

w sprawie partycypacji Gminy Rymanów w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 – treść uchwały

238/12

w sprawie wskazania sołectwa do składu Grupy pilotażowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 – treść uchwały

239/12

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Bziance i Klimkówce – treść uchwały

240/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki Nr 1316, położonej w Milczy – treść uchwały

241/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski pod magistralę wodociągową – treść uchwały

242/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

243/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiące własność Gminy Rymanów, położone w Rymanowie – treść uchwały

244/12

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej – treść uchwały

 

Protokół Nr XXI/12 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 marca 2012 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 17 lutego do 27 marca 2012 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-30 12:51:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-26 09:37:03
  • Liczba odsłon: 3050
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117326]

przewiń do góry