Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2004-11-16

XIX

194/04

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

treść uchwały

195/04

obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2005 roku.

treść uchwały

196/04

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

treść uchwały

197/04

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

treść uchwały

198/04

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2004 rok.

treść uchwały

199/04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

treść uchwały

200/04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

treść uchwały

201/04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

treść uchwały

202/04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

treść uchwały

203/04

w sprawie zaciągnięcia w formie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin, gmina Rymanów".

treść uchwały

204/04

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin, gmina Rymanów".

treść uchwały

205/04

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie remontu o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jego realizację w budżecie gminy na 2004 rok.

treść uchwały

206/04

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

treść uchwały

207/04

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.

treść uchwały

208/04

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Rymanów.

treść uchwały

209/04

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze należące do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz szczegółowych warunków cęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

treść uchwały

210/04

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

treść uchwały

211/04

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.

treść uchwały

212/04

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ladzin.

treść uchwały

213/04

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego niezamieszkałego w budynku wielolokalowym położonym w Rymanowie.

treść uchwały

214/04

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-29 14:56:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-01 11:26:25
  • Liczba odsłon: 3425
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986170]

przewiń do góry