Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, pokój nr 20
tel.: (013) 43 57 453

Wymagane dokumenty:
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
-  Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym 
 - Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Wniosek:

Opłata na wniosku wynosi 6,50 zł wnoszona w postaci znaków skarbowych. Każda  strona dokumentu dołączona do podania znaki skarbowe 3 zł.

 

Opłaty:
Opłata za korzystanie z zezwoleń wydanych po raz pierwszy / rok

- zezwolenie do 4,5% i piwa  - 525,00 zł
- od 4,5% do 18% - 525,00 zł
- powyżej 18% - 2100,00 zł

Termin załatwienia sprawy: 
do 30 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Zgodnie z kpa
Wniosek – 5,00zł i za każdy załącznik do wniosku 0,50zł

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% i powyżej 18% mogą być wydane tylko w ramach posiadanych limitów. Złożony wniosek o wydanie zezwoleń wymaga pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wniosek do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-13 15:46:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-07 12:55:18
  • Liczba odsłon: 3230
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409616]

przewiń do góry