DOWODY OSOBISTE

 

 

Miejsce realizacji: Referat Spraw Obywatelskich. 
Z-ca Kierownika   Agnieszka Sieńko
tel. + 48 134355006 wew. 115 

 

Załatwia sprawy:

 • prowadzi ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 • przyjmuje wnioski o wydanie dowodu osobistego;
 • wydaje dowody osobiste;
 • prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • wydaje decyzje w sprawie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych;
 • wydaje zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych i ich zabezpieczenia a także przeprowadza postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń;
 • wydaje zakaz w odbywaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych;

Wymagane dokumenty do złożenia w celu wydania nowego dowodu osobistego:

 1. Wypełniony "wniosek o wydanie dowodu osobistego" (wzór). Pobierz wniosek
 2. Załączniki:
 • jedna aktualna, wyraźna fotografia na papierze fotograficznym o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały całą głowę, oraz innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie twarzy.
 • poświadczenia obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby - na żądanie organu.

 

Termin załatwienia sprawy:
           Do 30 dni.

Uwagi:

 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 2. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia, wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną przez organ gminy lub notariusza.
 3. Za osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
 4. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę),
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniające ustalenie tożsamości osoby,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów osoba ubiegająca się o dowód osobisty zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-11 12:49:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-09 08:58:34
 • Liczba odsłon: 2497
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986308]

przewiń do góry