ZGŁOSZENIE ZMIAN WPISU


Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art.25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „x" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 03.15, 07, 13.1.2 . W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy UoSDG dodatkowo wypełniają rubryki 03.1, 03.2 .

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13 .

Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz polach 06, 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10.5.1, 10.5.2-9, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8.1, 11.8.2-6 dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.


W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.
Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD2007):

·  przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 10.5.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);

·  pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu.
W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i 
zaznaczyć kwadrat „wykreślenie".


Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chilik Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-13 13:08:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Żarnowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 14:31:03
  • Liczba odsłon: 3021
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409407]

przewiń do góry