WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej najpóźniej w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.


Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie/wykreślenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli wniosek jest składany on-line można to zrobić za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG.  Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

1. osobiście albo

2. wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza pole nr "5". Następnie wypełnia na ww. druku rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 0,7, 13.1.2 oraz 16.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chilik Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-13 12:42:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Żarnowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 14:29:42
  • Liczba odsłon: 2519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783016]

przewiń do góry