URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek - piątek od godz. 7 00 - 15 00


Kierownik   Grażyna Markowicz
tel. +48 134355006 wew. 114  


Z-ca Kierownika   Agnieszka Sieńko
tel. + 48 134355006 wew. 115 

 

Załatwia sprawy:

 • sporządza w rejestrze stanu cywilnego akty: urodzeń, małżeństw, zgonów;
 • wydaje odpisy skrócone, zupełne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych;
 • wydaje zaświadczenia o nieposiadaniu ksiąg stanu cywilnego;
 • wydaje zaświadczenia o stanie cywilnym;
 • prowadzi akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego;
 • przygotowuje wnioski o nadanie medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
 • przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
 • przyjmuje zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zaś w razie wątpliwości zwraca się do sądu o rozstrzygnięcie, czy związek może być zawarty;
 • wydaje zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydaje zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • przyjmuje oświadczenia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego w przypadku jego zawierania w sytuacji niebezpieczeństwa grożącego jednej ze stron;
 • przyjmuje oświadczenie od rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa;
 • przyjmuje oświadczenie o uznaniu dziecka oraz o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem tego dziecka;
 • wydaje zaświadczenie, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
 • zawiadamia sąd opiekuńczy o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu;
 • wykonuje zadania wynikające dla urzędu z "Konkordatu" ;
 • przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawców i sporządza protokół;
 • wydaje decyzje o zmianie imion i nazwisk;

 

Sposób załatwienia niektórych spraw:

 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
   
 2. Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
   
 3. Zgłoszenie urodzenia dziecka
   
 4. Rejestracja zgonu
  - Do pobrania wniosek o rejestrację zgonu
   
 5. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem
   
 6. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych (odpisy aktów)
  - Do pobrania wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
   

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-11 12:49:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-09 08:55:03
 • Liczba odsłon: 1806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986138]

przewiń do góry