Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 04 – 27

XXII

245/12

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały , WPF . WPWPF , OWPF

246/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – treść uchwały

247/12

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów – treść uchwały - uchwała uchylona

248/12

w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Klaster Zdrowie i Turystyka z siedzibą w Rzeszowie – treść uchwały

249/12

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów – treść uchwały

250/12

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rymanów za rok 2011 – treść uchwały

251/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim – treść uchwały

252/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim – treść uchwały

253/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju – treść uchwały

254/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie – treść uchwały

255/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów w miejscowościach: Rymanów, Rymanów Zdrój i Posada Górna pod budowę kabla światłowodowego – treść uchwały

256/12

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Wróblik Królewski w Gminie Rymanów – treść uchwały

257/12

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów – treść uchwały

258/12

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) – treść uchwały

259/12

w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień spowodowanego podjęciem uchwały Nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012 roku – treść uchwały

 

Protokół Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 marca  do 27 kwietnia 2012 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-10 10:13:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 10:23:35
  • Liczba odsłon: 2568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117350]

przewiń do góry