Zobacz podgałęzie

2017 ROK DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 


Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

1_2017

2017-01-09

( data wpływu 2017-01-17.)

 

ROŚ.6220.1.2017.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 52

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym

na terenie zakładu „BOG-MAR” Sp. z o.o. w Rymanowie”

(rozbudowa zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody lub poza otulinami form ochrony przyrody)

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

planowane jest do realizacji na działce

Nr ew. : 2455/16 - obręb Nr 0001 Rymanów_M

 

INWESTOR:

BOG-MAR Sp. z o.o.

38-480 RYMANÓW, ul. Mitkowskiego Nr 8

Bogdan NOWOTARSKI

 

2017-01-02 Wniosek bn

2017-01-09 Wniosek bn

2017-01-09  KIP

2017-01-18 Wszczęcie ROŚ.6220.1.2017.AK

2017-02-01Uzupełnienie KIP WOOŚ4240.6.6.2017.AW2

2017-02-24 KIP  Uzupełnienie

2017-02-28 Opinia Sanitarna PSNZ.4540.12.2017

2017-03-02 Opinia Sanitarna PSNZ.4540.13.2017

2017-03-28 Uzupełnienie KIP WOOŚ4240.6.6.2017.AK.9

2017-05-15 KIP  Uzupełnienie

2017-05-31 Uzupełnienie KIP WOOŚ4240.6.6.2017.AK.15

2017-06-30 KIP  Uzupełnienie

2017-07-17 Opinia RDOŚ. WOOŚ4240.6.6.2017.AK.20

2017-07-11 Opinia Sanitarna PSNZ.4540.24.2017

2017-08-08 Postanowienie +Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017.AK

2017-08-08 Zawiadomienie  ROŚ.6220.1.2017.AK

2017-08-08 Wezwanie o opłatę   ROŚ.6220.1.2017.AK

2017-08-28 Decyzja +Obwieszczenie  bez przeprowadzania oceny ROŚ.6220.1.2017.AK

2_2017

2017-01-19

( data wpływu

2017-01-24)

ROŚ.6220.2.2017.AK

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej _ Rymanów_PUŁAWY_23266(55531)   – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”      ,
 planowanej do realizacji na działce Nr 45/5– obręb ewidencyjny Puławy

 

INWESTOR:

T - MOBILE Polska S.A.

02-674 WARSZAWA, ul. Młynarska Nr 12

Adam NOWAK – RESCOM S.C.

30-110 KRAKÓW, ul. Kraszewskiego Nr 36

2017-01-19 Wniosek (bn.)

2017-01-19 Kwalifikacja przedsięwzięcia

2017-01-25 Odpowiedź ROŚ. 6220.2.2017.AK

3_2017

2017-01-30

(data wpływu

2017-01-31)

ROŚ.6220.3.2017.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 4 lit. ab

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża  "MILCZA - ZACHÓD Pole A" położonego na działce Nr ewid. 2046, 2047/1 w miejscowości Milcza i 500/1 w miejscowości Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie "

 

INWESTOR:

KRUSZPOL Gruszka &Podkul Spółka Jawna

38-213 HACZOW Jabłonica Polska Nr 258

Reprezentowana przez współwłaścicieli

Pana Tadeusza GRUSZKĘ i Pana Antoniego PODKULA

2017-01-30 Wniosek bn.

2017-01-30 KIP

2017-01-31 Wszczęcie ROŚ.6220.3.2017.AK

2017-03-03 PPIS  nie uczestniczy PSNZ.4540.14.2017

2017-03-21 Uzupełnienie KIP WOOŚ4240.6.7.2017.AR.7

2017-05-02 KIP Uzupełnienie

2017-05-31 Opinia RDOŚ. WOOŚ4240.6.7.2017.AR.14

2017-06-12 Postanowienie +Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2017.AK

2017-06-12  Zawiadomienie  ROŚ.6220.3.2017.AK

2017-06-26 Decyzja +Obwieszczenie  bez przeprowadzania oceny ROŚ.6220.3.2017.AK

4_2017

2017-04-03

(data wpływu

2017-04-05) 

ROŚ.6220.4.2017.AK  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 Wniosek o przeniesienie decyzji ROŚ.6220.25.2016.2017.AK z 2017-01-31

 

INWESTOR:

The Wind Sp. z o.o. Spółka komandytowa

31-060 KRAKOW Plac Wolnica Nr 4/6

Reprezentowana przez Pana Krzysztofa Łukasza DZIOB

The Wind Sp. z o.o.

31-060 KRAKOW Plac Wolnica Nr 4/6

Reprezentowana przez Pana Krzysztofa Jana DZIOB

2017-04-03 Wniosek bn.

2017-04-07 Decyzja  ROŚ. 6220.4.2017.AK przenosząca decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.25.2016.2017.AK z 2017-01-31 ze spółki z o.o. spółka komandytowa na spółkę z o.o.

5_2017

2017-05-04

(data wpływu

2017-05-11)  

ROŚ.6220.5.2017.AK  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Modernizacja Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” w Uzdrowisku Rymanów S.A.”

Teren działki Nr ewid .9/1 i nr ewid. 15 – obręb Rymanów Zdrój,

 

INWESTOR:

UZDROWISKO RYMANÓW S.A.

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ, ul. Zdrojowa Nr 48

 

2017-05-04 Wniosek zapytanie DB-23/44/17 

2017-05-11 Odpowiedź ROŚ. 6220.5.2017.AK

2017-05-16 KIP

2017-05-16 Odpowiedź ROŚ. 6220.5.2017.AK

6_2017

 

ROŚ.6220.6.2017.AK  

 PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 

INWESTOR:

 

7_2017

 2017-07-17

(data wpływu

2017-05-11)  

ROŚ.6220.7.2017.AK  

wstępnie

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

- brak kwalifikacji

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 BRZOZÓW –RYMANÓW –DALIOWA, polegająca na budowie chodnika w km 15+000 – 17 +121 str. prawa w m. MILCZA i WRÓBLIK SZLACHECKI – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi 2045 - obręb MILCZA, 1528/1, 1562 - obręb WRÓBLIK SZLACHECKI 

 

INWESTOR:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego Nr 19 a, 35-105 RZESZÓW – reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Józefa HUL (Pełnomocnictwo znak PZDW-WOK/0114-120/17 z dnia 01.06.2017 r.)

2017-07-17 Wniosek bn.

2017-07-17 KIP

2017-07-24 Postanowienie + Obwieszczenie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego ROŚ. 6220.7.2017.AK

8_2017

 2017-07-17

(data wpływu

2017-05-11)  

ROŚ.6220.8.2017.AK  

wstępnie

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

- brak kwalifikacji

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 BRZOZÓW –RYMANÓW –DALIOWA, polegająca na budowie chodnika w km 29+000 – 31 +185 str. prawa w m. KRÓLIK POLSKI – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi 1398,1397 - obręb KRÓLIK POLSKI 

 

INWESTOR:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego Nr 19 a, 35-105 RZESZÓW – reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Józefa HUL (Pełnomocnictwo znak PZDW-WOK/0114-124/17 z dnia 01.06.2017 r.)

2017-07-17 Wniosek bn.

2017-07-17 KIP

2017-07-24 Postanowienie + Obwieszczenie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego ROŚ. 6220.8.2017.AK

9_2017

2017-08-21 

(data wpływu

2017-08-24)  

ROŚ.6220.9.2017.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 53

- brak kwalifikacji   

 

 PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Polegające na posadowieniu domku rekreacyjnego indywidualnego do 25 m 2 na działce 399/4 położonej w obrębie Wołtuszowa – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

INWESTOR:

Pani Edyta WOJDON-ZIEMSKA

00-158 WARSZAWA ul. Nalewki Nr 2m.4

2017-08-21 Wniosek zapytanie bn. 

2017-08-25 Odpowiedź ROŚ. 6220.9.2017.AK

 

10_2017

2017-09-18

( data wpływu

2017-09-21)

ROŚ.6220.10.2017.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 8

- brak kwalifikacji

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Stacja bazowa telefonii komórkowe T-Mobile Nr 55531 PULAWY, zlokalizowanej na działce nr 45/5 – obręb Puławy   – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”      ,

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji na działce Nr 45/5– obręb ewidencyjny Puławy

 

INWESTOR:

T - MOBILE Polska S.A.

02-674 WARSZAWA, ul. Młynarska Nr 12

 

PEŁNOMOCNIK:

 Adam NOWAK – RESCOM S.C.

30-110 KRAKÓW, ul. Kraszewskiego Nr 36

(Pełnomocnictwo znak NET/2063/Kat/2016 z dnia 05.10.2016 r.)

2017-09-18 Wniosek (bn.)

2017-09-18  KIP + Kwalifikacja przedsięwzięcia

2017-09-27 Postanowienie + Obwieszczenie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego ROŚ. 6220.10.2017.AK

11_2017

2017-10-17

( data wpływu

2017-10-19)

ROŚ.6220.11.2017.AK

 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 8

- brak kwalifikacji

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Budowa stacji bazowej POLKOMTEL Sp. z o.o. nr BT-26964_ RYMANÓW, planowanej na działce 2819 w Rymanowie”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przedsięwzięcia  planowane do realizacji na działce Nr 2819 – obręb ewidencyjny Rymanów _M

 

INWESTOR:

POLKOMTEL sp. z o.o.

02-673 WARSZAWA, ul. Konstruktorska Nr 4

 

PEŁNOMOCNIK:

  Pani Adrianna PUŁAWSKA

DIGICOS- ERPOL

40-019 KATOWICE ul. Krasińskiego Nr 29

(Pełnomocnictwo znak    brak    z dnia  .)

2017-10-17 Wniosek (bn.)

2017-10-17  Kwalifikacja Instalacji

2017-10-23 Odpowiedź brak kwalifikacji/możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego ROŚ. 6220.11.2017.AK

12_2017

  2017-12-19 

(data wpływu

2017-12-20

  ROŚ.6220.12.2017.AK  

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 74

  PRZEDSIEZIĘCIE: 

„Montaż linii technologicznej do produkcji płyt płasko-formatowych z pozostałości po tłoczeniu krążków z siatek z włókna szklanego impregnowanych żywicą, w ramach prowadzonej  instalacji do powlekania tkanin na terenie RYMATEX Sp. z o.o.”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

 

INWESTOR:

RYMATEX Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Osiedle Nr 42, 38-480 RYMANÓW

  2017-12-19 Wniosek bn.

2017-12-19 Opracowanie „ Kalifikacja przedsięwzięcia…”

2017-12-27 Odpowiedź  ROŚ. 6220.12.2017.AK   

Dot. decyzji Burmistrza Gminy Rymanów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.09.2017 r. znak:  ROŚ.6220

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 14:53:09
  • Liczba odsłon: 2914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409623]

przewiń do góry