Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXVII sesja zwyczajna – 27 stycznia 2023 r. godz. 10:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

 

 

4/2023

apelu do Sejmiku, Marszałka i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie poszerzenia Drogi Wojewódzkiej 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m. Rymanów-Zdrój (Deszno). - więcej

 1.  

LXXVII/661/2023

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2023 rok. - więcej

2.

LXXVII/662/2023

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2023 rok. - więcej

3.

LXXVII/663/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. - więcej

4.

LXXVII/664/2023

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. - więcej

5.

LXXVII/665/2023

w sprawie zmiany uchwały nr III/33/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. - więcej

6.

LXXVII/666/2023

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski.- więcej

7.

LXXVII/667/2023

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna. - więcej

8.

LXXVII/668/2023

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna. - więcej

 

 • Protokół z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27.01.2023 r. – więcej
 • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 75 i 76 – więcej
 • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
 • Zapis audio-video z obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej - z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-16 09:23:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:39:18
 • Liczba odsłon: 1130
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117341]

przewiń do góry