Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2016 – 08 – 26

XXV

251/16

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

252/16

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów- treść uchwały

253/16

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów - treść uchwały

254/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie- treść uchwały          

255/16

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Protokół Nr XXV/16 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2016 r.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 23 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-29 11:19:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 09:49:15
  • Liczba odsłon: 2551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414263]

przewiń do góry