Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 08 - 27

XLV

462/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok treść uchwały

463/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej treść uchwały

464/10

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych treść uchwały

465/10

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2010 – 2014 treść uchwały

466/10

w sprawie zaopiniowania projektu opracowania pn.: ,,Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka'' treść uchwały

467/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3340 położonej w Rymanowie treść uchwały

468/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości gruntowych 406/2 i 406/4 położonych w Rymanowie Zdroju stanowiących w terenie część ulicy Parkowej treść uchwały

469/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargową sprzedaż działek nr 2698/6, 2698/7 i 3968/10 położonych w Rymanowie treść uchwały

470/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału Gminy Rymanów w działkach nr 1343, 1344 i 1345 położonych we Wróbliku Szlacheckim treść uchwały

471/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata położonych w: Króliku Polskim, Ladzinie, Głębokiem treść uchwały

472/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata położonych w Rymanowie Zdroju i Bałuciance treść uchwały

473/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata położonych w Rymanowie treść uchwały

474/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata położonej w Rudawce Rymanowskiej treść uchwały

475/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku po byłym Ośrodku Zdrowia położonego na działkach nr 591/5 i 593/3 położonych we Wróbliku Szlacheckim treść uchwały

476/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe treść uchwały

477/10

w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Internatu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie uczących się poza stałym miejscem zamieszkania treść uchwały, zal1 

Protokół z sesji z dnia 2010-08-27

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-02 10:45:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-14 07:44:34
  • Liczba odsłon: 2343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4771063]

przewiń do góry