Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXV sesja zwyczajna – 20.12.2022 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXV/651/2022

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów, - więcej

LXXV/652/2022

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. - więcej

LXXV/653/2022

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2022. - więcej

LXXV/654/2022

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. - więcej

LXXV/655/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój. - więcej

LXXV/656/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

LXXV/657/2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. - więcej

LXXV/658/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. - więcej

LXXV/659/2022

w sprawie opłaty miejscowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty miejscowej na terenie Gminy Rymanów. - więcej

 
  • Protokół z LXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20.12.2022 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 73 i 74 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej - z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-22 09:14:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:36:44
  • Liczba odsłon: 1506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4983074]

przewiń do góry