Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

XXXI sesja zwyczajna – 31 lipca 2020 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XXXI/310/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. - więcej

XXXI/311/2020

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej). - więcej

XXXI/312/2020

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. - więcej

XXXI/313/2020

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. - więcej

XXXI/314/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymanów, w roku szkolnym 2020/2021. - więcej

XXXI/315/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. - więcej

XXXI/316/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Rymanów – strzelnica sportowa”. - więcej

XXXI/317/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”. - więcej

XXXI/318/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna. - więcej

XXXI/319/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

 

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 31 lipca 2020 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych od XXIX sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-05 07:43:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 14:20:54
  • Liczba odsłon: 2323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986058]

przewiń do góry