Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018


 


Nr protokołu

Nr   uchwały

Nazwa uchwały

Data: 2017 – 07 – 28

XLI

377/17

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały , objaśnienia do uchwały - treść

378/17

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – treść uchwały

379/17

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój – treść uchwały

380/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych – treść uchwały

381/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – treść uchwały

382/17

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” - ETAP I – część 1 – treść uchwały z załącznikami , Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego - treść rozstrzygnięcia

383/17

w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów - treść uchwały

384/17

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki – treść uchwały

385/17

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ladzin – treść uchwały

386/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie – treść uchwały


 


Protokół Nr XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 lipca 2017 r.

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIX i XL sesji

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 25 czerwca do 25 lipca 2017 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-31 15:13:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-11 12:04:27
  • Liczba odsłon: 3406
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409433]

przewiń do góry